A szennyvízbekötés szabályai

A szennyvízbekötésnek rendkívül szigorú szabályai vannak, amelyeket hatályos jogszabályokba foglaltak a hatóságok. Teljes szakértelmet követel, hiszen az érintett épület stabilitása nincs biztonságban a munkálatok ideje alatt. Hatalmas odafigyelést igényel minden egyes apró részlet, és az építésügy előírásait maradéktalanul be kell tartani. Például az is mérvadó, hogy a szomszéd telektől kellő messzeségben vegye kezdetét a csatornaépítés.

A tulajdonosnak is tisztában kell lennie azzal, hogy milyen eljárással történik a bekötés, mi ilyenkor a protokoll és, hogy pontosan mik az ő kötelezettségei. Folyamatosan figyelnie kell arra, hogy üzemképes állapotban tartsa a házi csatornarendszert, ellenőrizze és meggátolja a talajvíz, csapadékvíz bekerülését. A felmerülő ellenőrzéseket köteles lehetővé tenni és elősegíteni.

szennyvíz - bekötés nélkül

Az üzemeltetőnek mindenképp jelen kell lennie, amikor a szennyvízvezeték összeköttetésbe kerül a tisztítóidommal. Magyarán ezt nevezzük közcsatornára való rákötésnek.

Kulcsfontosságú, hogy a szennyvízhálózat megfelelően vízzáró legyen. Általában a vezetékek azon töréspontjaira, amelyek 90 °-os szöget zárnak be, tisztítóidomot vagy fordító aknát javasolt elhelyezni. Ezt a tisztíthatóság miatt alapvető elvégezni.

A csatorna más közműrendszerektől való távolságát, előírás szerint be kell tartani, amelyek a következők: ivóvízvezetékektől minimum 1,5 méter, elektromos hálózatoktól minimum 1,0 méter, telefonkábelektől, gázvezetékektől szintúgy.

A szennyvíztisztító telep tisztítóberendezése bizonyos összetételű szennyvizet képes megtisztítani, kizárólag ilyen minőségű szennyvizet lehet a közcsatornába bevezetni, elenyésző mennyiségben, hiszen ha ez nem valósul meg, veszélyeztetve lesz a dolgozók egészsége, valamint károsan hat a berendezések működésére is, ami tilos.

 

Amennyiben szennyvízszivattyú berendezésre vagy más vízgépészeti eszközre van szüksége, keresse fel cégünket!